ŠENA-greenkeeping-066-banne

Etický kodex

Náš etický kodex stanovuje standardy chování našeho týmu a informuje naše klienty, jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od naší společnosti očekávat.

 

  1. Spokojenost klientů – Spokojený klient je naším strategickým cílem. Vytvoření příjemné a bezpečné služby, které umožní uspokojení individuálních potřeb klienta s respektováním jeho soukromí, je naší prioritou.

  2. Kvalita naší práce – Úkolem každého našeho pracovníka je odvést bezchybnou práci. Kvalitně a odborně provedená práce zvyšuje spokojenost našich klientů, snižuje náklady a zvyšuje hospodárnost. Zlepšování kvality je náš strategický cíl.

  3. Prevence chyb – Je lépe chybám předcházet, než je následně řešit. Nejen chyby samotné, ale hlavně příčiny chyb musí být vždy vyhodnoceny a odstraněny. Když už se chyba stane, řešíme nápravu tak, abychom co nejméně zatížili klienta, především s ohledem na jeho čas.

  4. Spoluzodpovědnost dodavatelů – Kvalita naší činnosti i ochrana životního prostředí závisí i na výběru vhodných dodavatelů. Snažíme se vybírat takové, jejichž odpovědnost nám pomáhá šetřit životní prostředí a snižovat rizika vůči lidem, zvířatům i půdě.

  5. Otevřený přístup vůči okolí – Umožňujeme přístupu zainteresovaných stran k informacím o dopadech na životní prostředí, podporujeme výměny informací. Dialog se zaměstnanci, dodavateli, klienty a spolupráce s dalšími externími organizacemi je jednou z našich priorit.

  6. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci – Dbáme o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů, souvisejících s prostředím, ve kterém vykonáváme naši činnost. Neustále se snažíme zkvalitňovat prostředí pro zaměstnance i klienty.

  7. Ochrana životního prostředí – Dbáme na plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a ostatních požadavků, závazných pro společnost. Chráníme životní prostředí využíváním nových ekologicky šetrnějších technologií.

  8. Vzdělávání zaměstnanců – Neustálé vzdělávání, motivování a informování zaměstnanců o nutnosti odvádět kvalitní a kvalifikovanou práci, chránit životní prostředí a chránit zdraví a bezpečnost práce považujeme za samozřejmé.

  9. Prevence a zlepšování – Provádíme prevenci, sledujeme nové trendy v našem oboru, ale i v oborech zdánlivě nesouvisejících s naší činností tak, abychom byli vždy o krok vpřed.

  10. Rozvoj ŠENA greenkeeping – Navazujeme na tradici kvalitních služeb Velké Británie, Austrálie a USA a snažíme se je neustále rozvíjet. Cílem je, aby naše služba snesla nejpřísnější měřítko residentů Sydney, Londýna či Miami Beach.

 

 

Trávníkář

Tomáš Šena, trávníkář

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Šena
Odborník na anglické trávníky...